Lecture Performance

Lecture Performance

I en lecture- performance integreras föreläsning och konstnärlig gestaltning. Föreläsningen blir till ett scenkonstverk och scenkonstverket till en föreläsning. Ofta involveras även publiken på något sätt. Ida Lod har varit inbjuden bland annat av TEDx Uppsala universitet, World Values day, Stockholm, Sigtuna Stiftelsen, Kvinnliga talare i Göteborg och CEMUS (Centre for Environment and Development Studies) Uppsala.


Frågor/boka lecture performance: kontaktKonsten att lyssna

-en interaktiv Lecture-performance om det fördjupade lyssnandet som utgångspunkt för kommunikation och kreativitet


Hur lyssnar vi med alla sinnen? Hur lyssnar vi utan att värdera? Hur kan vi stärka både oss själva och andra genom ett fördjupat sätt att lyssna och hur hänger det ihop med vår kreativitet? Här möts föreläsning, konstnärlig gestaltning och praktisk workshop. Genom att gå mellan det intellektuella, det praktiska och det poetiska skapas en unik upplevelse som engagerar och belyser temats frågeställningar från olika perspektiv.

Mod att skapa nytt

- om tillit till processen

se promo-video:

To see and to be seen

- om "fearbased-learning" och om att hitta sin egen röst