Ofelia reversed

OFELIA REVERSED


"We know what we are, but not what we may be..."

I Shakespeares Hamlet dränker sig – eller drunknar – Ofelia. I denna föreställning kallar livet henne tillbaka. Ofelia reser sig, återvänder och rör sig genom scener, tider, liv och drömmar. Vem är hon nu och vad vill hon berätta nu, här, för oss?


Ofelia reversed är en nyskriven soloföreställning av och med musik- och scenkonstnären Ida Lod. I texter, sånger och sceniska gestaltningar undersöks frågor kring offerskap, galenskap och kvinnans ursprung. En poetisk berättelse om det internaliserade patriarkatet, återerövrandes av den feminina kraften och sökandet efter en egen plats i världen.


Vad hade hänt om Ofelia valt livet? Denna fråga utgår Ida Lod ifrån i sin föreställning, där hon själv står för idé, manus, sång och scenisk gestaltning. Ofelia Reversed är en stark poetisk berättelse, som fängslar åskådaren till sista replik . Genom sång, dikt och text gestaltas en Ofelia som reser sig ur floden och i dialog med drömmen prövar vad som format henne. Vilka möjliga vägar finns det och hur finna dem? Med absolut närvaro, konstnärlig precision och med drömmen som konstnärligt redskap, väcker Ida Lods berättelse frågeställningar som når dimensioner av djup allmängiltighet. Denna föreställning har sin självklara plats hos den stora publiken!!

/ Ulla Wronski

På scen: Ida Lod

Ljuddesign/elektronisk komposition: Cha Blasco

Regi: Per Nordin & Ida Lod

Kostym: Anna Sefve

Scenografi: Sara Henriksson

Foto: Casia Bromberg

Manus: Ida Lod

Producent: Anna Sefve & Ida Lod

Musik av: Cha Blasco, Ida Lod, JS Bach

Isabell Gustavsson-Ny

Video: Maria Werger


TACK TILL:

Isabell Gustavsson-Ny: piano/synth-inspelningar

Torbjörn Alström: maskarbete

Fia Adler Sandblad: röstarbete

Benedikte Esperi: samtal och feedback

David Heikkinen: studioinspelning

Frölunda Kulturhus: residens 2016

Publiksamtal i Göteborg med arbetsgruppen. Från vänster: Anna Sefve (kostym), Per Nordin (regi), Ida Lod (gestaltning, manus, regi, musik), Sara Henriksson (ljus, projektioner) Cha Blasco (elektronisk komposition/Ljuddesign),  Fia Adler Sandblad (samtalsledare)