Undervisning

IDA LOD


musik-och scenkonstnär

Undervisning

Som frilansande pedagog erbjuder Ida Lod kurser, workshops och individuella lektioner. Hon arbetar mot privatpersoner, företag, instutitioner och organisationer. Ida har lång erfarenhet av att möta människor i olika åldrar, med olika bakgrunder och behov. Kurserna skräddarsys efter behov och önskemål.

Exempel på kurser:


-Kreativ sångkurs

-Kreativ röstkurs

-Mod att stå på scen

-Den konstnärliga pedagogen

-Kreativitet och risktagande

 


Exempel på kursinnehåll:


-stärkande röst- och sångträning

-kroppsmedvetenhet och rörelse

-andning och närvaro

-improvisation

-artikulation

-kommunikation

-aktivt lyssnande inåt och utåt

-interpretation/personligt uttryck

Intention

Det viktigaste för mig i mitt pedagogiska arbete är att se till hela människan- kropp, röst, själ, känsla och intellekt. Min intention är att uppmärksamma alla delarna och hitta kreativitet och välbefinnande utifrån det. Alla människor är i grunden skapande människor och alla som vill har tillgång till en egen kreativitet. Ibland kan den vara blockerad eller begränsad, pga av stress, prestationskrav eller andra rädslor. Mitt arbete handlar om att skapa förutsättningar för varje människa att komma i kontakt med sin egen röst och därmed utveckla större frihet i förhållande till kommunikation, kreativitet och personligt uttryck. (för mer info se mitt Tedx-talk)


Exempel på anställningar/uppdragsgivare:

Svenska institutet, Göteborgs universitet, Chalmers, Tillt (Skådebanan), Göteborgs stad, El Sistema Stockholm, Göteborgs Stadsbibliotek, Kulturskolan Västra Göteborg,  Partille gymnasieskola / gymnasie- särskola, Ljungskile folkhögskola, Sensus studieförbund, Stage Voice, Chalmus körläger, Munka Ljungby Folkhögskola, Uppsala universitet, privat personer...

”Det är svårt att sätta ord på vilken enorm betydelse Ida Lod har haft för mig i mitt konstnärliga arbete. Tack vare hennes starka engagemang, skicklighet och värme lyckades jag spränga många av mina barriärer och beträda mark jag inte trott var ämnad för mig. Tack vare vårt arbete tillsammans har jag idag en mycket större förmåga att skapa och gestalta utifrån rösten och den fysiska kroppen som utgångsläge. Att bibehålla lugnet i en kaotisk, utmanande och kreativ process är också något av det viktigaste jag fått med mig från att ha haft förmånen att arbeta med Ida Lod.”

Isabela Duerte Nilsson, skådespelare


"Ida Lod har med sin närvaro, glädje och unika förmåga att kombinera flera områden hjälpt våra studenter att bredda sig och förstå även vikten av relationer, kontakt och kommunikation. Detta är centralt för att vi skall kunna göra dem till morgondagens kreativa och mänskliga ingenjörer och nydanare!"

Robert Feldt, Professor of Software Engineering, Chalmers and Blekinge Institute of Technology

 

"Idas närvaro och professionalitet har hjälpt mig att finna min egen röst på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. Detta har gjort mig tryggare, lugnare och mer lekfull både i mitt förhållningssätt till sång och i användandet av min röst i andra sammanhang".

Lars Eliasson 30 år, personalvetare


"Hos Ida har jag funnit en plats och ett rum där jag har fått upptäcka och uttrycka mig själv på ett nytt sätt. Tillsammans har vi skapat en inspirerande och fullkomligt trygg miljö. Stunderna däri har jordat mig och fått mig att växa, dels i mitt eget skapande och dels som människa. Jag har funnit en styrka och en tilltro inuti mig själv, som jag tidigare har anat men aldrig riktigt kunnat greppa."

Tora Mollskoga

 

"Att gå Idas kurser är något av det viktigaste jag gjort i hela mitt liv. Kurserna har fått mig att återupptäcka min egen kreativitet, den som jag under så många år trodde jag hade förlorat."  

Maja

 

"Ida vägleder gruppen på ett proffsigt sätt och får verkligen fram människors kreativa förmåga. Genom utbildningen fick jag lära mig om att bli närvarande i nuet och våga släppa taget. Detta har gett mig bättre självkänsla. En helt fantastisk utbildning som jag varmt kan rekommendera."

Iréne Netteus, 40, marknadsförare

 

"Arbetet med Ida har förändrat hur jag känner mig i min kropp, och i min röst. Detta har öppnat fönster till att jag kan vara mer än vad jag trodde att jag kunde vara, till en större bredd i dessa uttryck. Jag har också fått utttrycka lekfullhet och fått öva på att vara i stunden. Det i sin tur har gjort att jag kan möta andra människor på ett annat sätt. Förut var jag mer i "mitt eget huvud". Nu är jag mer i mötet." 

Kvinna 36, leg psykolog

 

"Övningarna och mötena var mycket givande för mig. De gav en bättre insikt till vilka utmaningar jag har när jag talar inför en grupp och hur jag kan hantera dessa utmaningar. Det främsta jag tar med mig från kursen är förnyad kunskap om mig själv som inte bara kommer hjälpa mig att bli en bättre talare, men förhoppningsvis en också en bättre person."

Emil Alégroth, Doktorand vid Chalmers Tekniska Högskola

Foto: Camilla Cherry